They offer different flash templates with latest features.

O zavlažování

Žádný zázrak slunce nevyrovná se zázraku požehnaného deště. Běž, zkalená vodičko, stružkami země, napoj a zkypři žíznivou hmotu, jež nás vězní. Všichni jsme vydechli, já, hlína, my všichni, je nám dobře.
Karel Čapek: Zahradníkův rok

Voda je základním předpokladem pro vznik života. Rostliny, stejně jako člověk, bez ní hynou. Přirozené srážky v našich středoevropských podmínkách jako zdroj vláhy nestačí, a proto balkónové rostliny, trávníky, skleníky či větší zelinářské záhony musíme - donedávna jenom v potu tváře - zalévat.

Druhy závlahy

Závlahy můžeme dělit podle účelu, ke kterému slouží nebo podle způsobu dopravy vody k rostlinám.

Podle účelu rozlišujeme:

- Závlahy doplňkové: Doplňuje vláhový nedostatek v půdě podle potřeb pěstovaných plodin. Je provozována jednorázově nebo častěji opakovaně v průběhu vegetačního období.
- Závlahy hnojivé: Kromě vody dodává půdě také rostlinné živiny.
- Závlahy zvláštní: Mimo doplňkové závlahy je ještě sledován jiný účel aplikace závlahové vody jako oteplování půdy (oteplovací závlaha), vyhubení živočišných škůdců a plevelů (dezinfekční závlaha), vyplavení škodlivých solí z půdy (promývací závlaha), úprava mikroklimatu (klimatizační závlaha), ochrana plodin před pozdními jarními mrazíky (protimrazová závlaha).

Automatické závlahové systémy se používají především k doplňkové závlaze, v ojedinělých případech i k závlaze hnojivé. V případě doplňkové závlahy je třeba určit správné množství vody, které bude rostlinám dodáno.

Podle způsobu dopravy vody k rostlinám známe:

- Závlahy podmokem - gravitační
- Závlahy přeronem - gravitační
- Závlahy výtopou - gravitační

Tyto druhy závlahy jsou používány pouze v zemědělství.

- Závlahy postřikem - tlakové
- Podpovrchové zavlažování - tlakové
- Lokalizované zavlažování - tlakové
o Kapkové zavlažování
o Bodové zavlažování
o Zavlažování mikropostřikem
Tyto druhy závlahy jsou používány jak v zemědělství, tak v automatických závlahových systémech sloužících k závlaze zahrad, parků a sportovních ploch.
Automatické zavlažovací systémy využívají výhradně tlakový způsob dopravy vody.